Monitoring projektu Bydlení za 1. pololetí 2011

V roce 2011 je projekt "Bydlení" realizován celkem ve 33 občanských poradnách. V prvním pololetí tohoto roku poradci zodpověděli celkem 2430 dotazů týkajících se problematiky bydlení.

Podrobnější data jsou k dispozici ve zpracovaném Monitoringu bydlení za 1. pololetí 2011.