Výstupy projektu za rok 2006 až 2008

Od listopadu 2006 do června 2008 poskytli naši poradci ve třech městech specializované poradenství celkem 449 obětem trestných činů i domácího násilí, jednalo se celkem o 1522 konzultací s poradci.

Nejčastější formou kontaktu byla osobní návštěva klienta v poradně, následují telefonické konzultace a v několika případech forma dopisu, e-mailu. Zde si můžete stáhnout statistiku projektu.