Rozhovory s poradkyněmi zapojenými do projektu

Společnost EuroProfis realizuje ve spolupráci s Asociací občanských poraden projekt Sladit práci a rodinu dá práci. V návaznosti na své předchozí aktivity usiluje o rozšíření sítě profesních poradců a poradkyň z různých regionů ČR, kteří by v rámci své profese poskytovali do určité míry nadstandardní poradenství.

Poradenství určené znevýhodněným ženám a mužům usilujícím o návrat do zaměstnání po delší odmlce. Poradenství, které uplatňuje celostní a individuálně vnímavý postoj a zohledňuje nároky slaďování rodinného a pracovního života, stejně jako případnou diskriminaci na trhu práce.

První dvě skupiny poradkyň již absolvovaly nástavbový vzdělávací program proEquality. Ten se věnuje nejen kvalitě poradenství, ale i tolik potřebné sebereflexi osob, které tuto službu poskytují.
Nabízíme vám rozhovor s proEquality poradkyní p. Skutilovou, která se do projektu zapojila, absolvovala kurz a nyní v praxi uplatňuje získané zkušenosti.

Celé rozhovory ke stažení.