Posilování finanční gramotnosti pražských seniorů v roce 2013

Praha stejně jako další regiony ČR je stižena nezdravým předlužováním občanů. Částečně je způsobováno nevědomostí či lehkovážností jedinců, ale do mnoha problémů dopadajících na tíživou ekonomickou situaci jednotlivců či předlužených rodin se lidé, kteří přichází do občanských poraden, dostávají také vlivem náhlé změny sociální situace (nemoc, invalidita, úmrtí v rodině, nečekaná změna ve výši příjmů, skryté dluhy jednoho ze členů rodiny) nebo vlivem reklamních či obchodních praktik zejména nebankovních poskytovatelů úvěrů, neetického či dokonce z hlediska legislativy nesprávného postupu exekutorů nebo prostřednictvím nekalých praktik inkasních agentur či společností zaměřených na „oddlužení“.

Záměrem projektu je rozvinout finanční gramotnost seniorů prostřednictvím seminářů a konference, na které budou představeny také nejčastější problémy pražských seniorů z hlediska dluhové problematiky. V rámci projektu bude uspořádáno 12 seminářů k dluhové problematice a prevenci předlužení. Dle našich systematických a dlouhodobých sledování (finanční a dluhové problematice se analyticky věnujeme sedmým rokem) je řada seniorů ohrožena předlužením právě pro nedostatek informací k legislativě týkající se jejich před. Řada seniorů má pouze dílčí informace nebo si neuvědomuje další aspekty problematiky (např. skutečná nebezpečnost předváděcích akcí, velké riziko půjček v rodině).

IMG 0091