Pomoc při řešení tíživé finanční situace po úmrtí manžela

Občanská poradna KSK centrum Karlovy Vary

Výchozí situace

Paní Jitka je ve starobním důchodu. Nečekaně ovdověla. S manželem bydleli v nájemním bytě a měli dvě půjčky. Obdržela oznámení o výši vdovského důchodu a zjistila, že její příjem odchodem manžela podstatným způsobem poklesne a bude mít problém s úhradou základních osobních potřeb, nájemného, léků a půjček. Má pět dětí. Žádala je, aby každý z nich na konci měsíce jí daroval 200 Kč, ale děti to odmítly.

Socioekonomická anamnéza

Problém paní Jitka vidí v tom, že nemá dostatek finančních prostředků na úhradu svých finančních závazků, tedy i nájemného. Bojí se, že skončí na ulici. Problém vznikl po úmrtí manžela, protože se podstatným způsobem snížil příjem do rodiny, ale náklady na úhradu nájemného, elektrické energie a splátky půjček, zůstaly ve stejné výši. Paní Jitka se snažila problém nejprve vyřešit sama, když žádala své děti o finanční výpomoc. Avšak děti jí pomoci nechtějí. S problémem si nevěděla rady, proto vyhledala pomoc poradny. Nevěděla, jak své příjmy zvýšit.

Průběh spolupráce

Paní Jitce bylo sděleno, že má právo podat k soudu žalobu na vyživovací povinnost jejich dětí vůči ní. Toto ale odmítla, protože se stydí za své děti, nechce chodit k soudu. Bylo jí i sděleno, že má možnost žádat úřad práce o poskytnutí příspěvku na bydlení, který by z části její bydlení v pronajatém bytě hradil.

Paní Jitka považovala za úspěšné vyřešení problému zvýšení svého příjmu tak, aby mohla uhradit bydlení a nemusela se z bytu stěhovat. Jde o malý byt a na poměry města, kde bydlí, se jedná i o přiměřené nájemné.

Paní Jitka očekává pomoc zejména od poradny. Jiné úřady by ji v řešení tohoto problému nemohly pomoci a na úhradu placeného právníka nemá dostatek finančních prostředků. Sama by si s tímto problémem neporadila, když je seniorkou vyššího věku, bez znalostí systému sociální pomoci.

Popis konkrétních kroků při řešení zakázky

  • Vyplnění formulářů a zajištění podkladů potřebných k podání žádosti o příspěvek na bydlení- Paní Jitce bylo sděleno, jaké písemnosti je nutné k žádosti doložit. Bylo zjištěno, že má nesprávně sepsanou nájemní smlouvu, neboť jednotlivé položky nájemného nebyly rozepsány. Byla zkontaktována majitelka bytu, která nájemní smlouvu přepracovala. Dále jí byla i poskytnuta pomoc při vypsání všech potřebných formulářů, neboť paní Jitka, přesto že před důchodem pracovala v administrativě, formulářů nerozuměla, neuměla je vyplnit.
  • Psychická podpora a doprovod paní Jitky na úřad práce- Paní Jitka má velké zdravotní a psychické problémy. Není schopna na úřadě práce sama svou potřebu s úřednicemi vykomunikovat. Proto jí byla poskytnuta psychická podpora, byl jí i poskytnut doprovod na úřad.

Pracovnice úřadu práce zkontrolovala předložené vyplněné formuláře i doložené podklady. Poučila paní Jitku, že obdrží písemné vyrozumění o dávce. Pokud jí bude dávka přiznána, musí vždy na počátku nového čtvrtletí doložit doklady o hrazení bydlení, aby jí mohla být dávka vyplácena opakovaně.

Zhodnocení spolupráce a výhled do budoucna

Případ byl ukončen. Paní Jitka poradce následně vyrozuměla, že sociální dávku příspěvek na bydlení, obdržela. Jednalo se o částku vyšší, než by byl příspěvek od dětí, který od nich požadovala. Došlo tedy k jejímu uklidnění, neboť takto hrazení svých finančních závazků již zvládne.

Kazuistika vypracována: listopad 2019