Test k dluhové problematice č.1

Smlouva o půjčení peněz, které musí dlužník do určité doby vrátit společně s úroky:

Věřitel je označení pro:

Schopnost klienta řádně splácet své závazky se nazývá:

Finanční produkt zajištěný zástavním právem, použitý obvykle na koupi nemovitosti:

Pojmem insolvence označujeme stav, kdy:

Částka, kterou si klient půjčí od banky a která nezahrnuje úroky, se jmenuje:

Celkové roční náklady za úvěr (úrok a další náklady), které je povinen dlužník zaplatit, se označují zkratkou:

Lichva je název pro trestný čin, jehož podstatou je, že:

Osvobození dlužníka od placení části jeho dluhů pod dohledem soudu se nazývá:

Pojmem splátka označujeme:

Spoludlužníkem se může člověk stát:

Pravidelné ukládání peněz na běžný či spořicí účet, kde jsou zhodnocovány úrokovou sazbou:

Peněžitá odměna věřiteli za půjčení peněz:

Zástavním právem máme na mysli:

Ten, kdo půjčí jinému peníze, se nazývá:

Doba splatnosti je označení pro:

V případě, že dlužník neplatí úvěr, věřitel obvykle:

Vynucené zaplacení dlužné částky z majetku dlužníka (účtu, mzdy, movitého majetku apod.) se jmenuje:

Doba, kterou musí smluvní strana dodržet při výpovědi smlouvy, se nazývá:

Pojmem kontokorent označujeme: