Test k dluhové problematice č.2

Jak se nazývá peněžitá částka sjednaná ve smlouvě, kterou musí dlužník zaplatit v případě nesplácení dluhu:

Ručitel je označení pro:

Exekutor je:

Úplata za užívání půjčených peněz se jmenuje:

Zástavní právo je označení pro:

Co je to úvěr?

Dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o placení úvěru formou splátek se jmenuje:

Povinnosti dlužníka zaplatit dluh věřiteli říkáme:

Oddlužení (osobní bankrot) je označení pro:

Pokud mi byl doručen rozsudek soudu a nesouhlasím s jeho zněním, můžu se bránit:

Pojem promlčení znamená:

Návrh na zahájení řízení u soudu, na jehož základě začne soud jednat:

RPSN je zkratka užívaná pro:

Uložím-li 100 Kč na účet s 2% ročním úročením, za rok budu mít na účtu:

Exekutor může v případě exekuce:

Termín, v němž má být zaplacen úvěr nebo jednotlivé splátky, označujeme pojmem:

Služba na účtu, která umožňuje jít „do mínusu“, se obvykle nazývá:

Pokud věřitel zneužije tísně, slabosti či nezkušenosti dlužníka a poskytne mu úvěr s nepřiměřeně velkým úrokem, jedná se o:

Část ceny, kterou klient zaplatí hned při koupi zboží na splátky:

Neschopnost dlužníka splácet své závazky: