Úvod

Upozornění pro zájemce o poradenství: Servisní centrum neposkytuje odborné sociální poradenství. Kontaktujte, prosíme, přímo občanské poradny.

Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997 a změnilo název na Asociaci občanských poraden v roce 1998. Zakládajícími občanskými poradnami byly Děčín, Havířov, Praha Jižní Město a Brno (Anenská). Nyní AOP sdružuje 39 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 83 místech ČR, které ročně zodpoví přes na 72 tisíc dotazů.

AOP byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

 

Aktuality

Vzdělávací projekt Evropské komise- Costumer Classroom
18.12.2017

Consumer Classroom je komunitní webová stránka nabízející rozsáhlou knihovnu zdrojů pro výuku spotřebitelů z celé EU. Učitelé zde naleznou interaktivní výukové nástroje a další možnosti pro spolupráci jak s jinými...

Pozvánka na seminář na seminář s názvem "Zvyšování finanční gramotnosti pražských seniorů"
9.11.2017

Asociace občanských poraden si Vás dovoluje pozvat  na seminář s názvem  "Zvyšování finanční gramotnosti pražských seniorů", který se koná 29. listopadu 2017 od 10:00 do 13:00 Magistrát hl.m. Prahy,...

Pozvánka na konferenci s názvem "Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky"
9.11.2017

Asociace občanských poraden si Vás dovoluje pozvat  na konferenci s názvem "Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky", která se koná 28. listopadu 2017 od 10:00 Sále architektů-...

Porovnání odpovědí jednotlivých politických subjektů k některým sociálním otázkám
18.10.2017

Během posledního týdne v září tohoto roku jsme rozeslali anketu 10 politickým stranám, které měly v tu dobu šanci dostat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z oslovených stran nám neodpověděly následující strany...

Anketa mezi politickými subjekty k některým sociálním otázkám
5.10.2017

V minulém týdnu Asociace občanských poraden (AOP) oslovila politické strany a hnutí, které dle výzkumů veřejného mínění měly na začátku minulého týdne (k 25.9. 2017) šanci dostat se...

Přepis z kolokvia s názvem „Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)“
19.9.2017

Kolokvium s názvem „Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení  (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)“ organizované Ústavně-právním výborem Senátu ČR proběhlo...

Nabídka práce: OP Remedium: Poradce občanské poradny - sociální pracovník
19.5.2017

Posláním naší obecně prospěšné společnosti REMEDIUM Praha o.p.s. je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených.

Posilujeme samostatnost...

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci s názvem: Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce
15.2.2017

Srdečně Vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci s názvem: Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce, která se uskuteční 28. dubna 2017 od 9:00  na Soukromé vysoké škole ekonomických...

Prohlášení AOP
22.12.2016

Asociace občanských poraden prohlašuje, že Nezávislá občanská poradna Olomouc není její členskou organizací. Členské organizace AOP poskytují poradenství na zásadách bezplatnosti, diskrétnost a nezávislosti.

...

Pozvánka na seminář na téma „Jak dál u oddlužení?“
25.8.2016

Poslanecká sněmovna ČR ve spolupráci s Asociací sociálního poradenství Vás zve na seminář na téma „Jak dál u oddlužení?“, který se uskuteční 23. září 2016 od 9:30 v budově Poslanecké sněmovny -  místnost č. 55,...

Tiskové zprávy

Seniorům stále více komplikují život dluhy exekuce
29.11.2017

Seniory nejen v Praze, ale i České republice, stále častěji trápí dluhy. Příčinnou problému se ukazuje jejich nedostatečná finanční gramotnost, která se odráží na zvyšujícím se počtu exekucí na důchody....

Praha ve spolupráci s Asociací občanských poraden uspořádala konferenci zabývající se chudobou v České republice
28.11.2017

Vybrané priority sociální politiky Evropské komise očima České republiky byl název mezinárodní konference, kterou pod záštitou radního hlavního města Prahy Daniela Hodka dnes uspořádala Asociace občanských...

Průměrné zadlužení našich klientů je kolem 500 tisíc korun
26.9.2017

Občanské poradny poskytují bezplatné poradenství lidem v dluhové pasti, z níž se sami nedokážou dostat. Mnohdy narážíme na to, že naši klienti ani neví, kolik vlastně dluží a proč. Pracovníci občanských poraden...

Zákon o spotřebitelském úvěru a novela insolvenčního zákona, obrat nebo jen malá korekce v boji proti předlužení a podvodným oddlužovacím společnostem? Kolokvium o dosavadních zkušenostech v Senátu 12. září 2017.
8.9.2017

V loňském roce byly přijaty zákon o spotřebitelském úvěru a novela insolvenčního zákona, jejichž společným cílem je zabránit dalšímu zadlužování sociálně slabých a zneužívání situace předlužených osob některými...

OP Remedium: Děti na cestě k finanční gramotnosti
5.5.2017

 Již v průběhu prvního stupně základní školy se nemálo dětí střetává s možností samostatně nakládat s vlastními financemi. Ať už se jedná o pravidelné kapesné, anebo jednorázový příspěvek, pocit ovlivňovat...

Na co si by si měl dávat spotřebitel před Vánoci pozor?
21.12.2016

Problematika spotřebitelství je stále aktuální  a v době před vánočními svátky se zvyšuje počet klientů, kteří se s nekalými prodejci setkávají. V předvánočním čase jsou lidé pod silným vlivem emocí, chtějí si...

Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou
6.8.2016

Rozhovor s paní ministryní Marksovou proběhl v létě tohoto roku v příjemné atmosféře. Dotazy se týkaly názorů paní ministryně na postavení sociálních pracovníků a roli sociální práce ve společnosti...

Exekuce z pohledu občanských poraden
4.8.2016

V poslední době se exekutoři dostávají stále pod větší tlak veřejnosti, médií i orgánů státní správy. To, že zvýšená kontrola nad výkonem exekučního řízení je opodstatněná, dokládá i praxe v občanských poradnách...

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Tominová na návštěvě v OP Brno
15.7.2016

Dne 24.6. 2016 navštívila na pozvání předsedy výboru Asociace občanských poraden (AOP) Hynka Kalvody paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Občanskou poradnu Brno (OP Brno), členskou organizaci...

Ochrana spotřebitele- na co si nejvíce dávat pozor?
30.6.2016

Projekt Spotřebitelské poradenství probíhá za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu i v roce 2016. Do projektu je zapojeno celkem 21 poraden, které prostřednictvím svých odborně vyškolených poradců pomáhají...

© 2010 Asociace občanských poraden . aop@obcanskeporadny.cz