Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997. Nyní AOP sdružuje 34 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 80 místech ČR, které ročně zodpoví přes 79 tisíc dotazů v 18 oblastech.

 

Občanské poradny nenahrazují služby advokátní kanceláře. Poradci jsou sociální pracovníci, nikoliv právníci. Informují o právní úpravě, ale nepodávají právní výklady. OP jsou poskytovatelem odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Cílem OP je informovat občany o jejich právech a povinnostech, pomáhat jim zorientovat se v obtížných životních situacích a poskytovat podporu při jejich řešení.

Aktuality

Tisková zpráva AOP: Odpadá překážka pro získání příspěvku na bydlení, žadatel už není povinen doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlen

Vyúčtování služeb spojených s bydlením je zákonnou povinností pronajímatele bytu, přesto však občanské poradny řešily řadu případů, kdy pronajímatel odmítal vystavit vyúčtování služeb spojených s bydlením, což v minulosti vedlo až k přerušení výplaty či odnětí příspěvku na bydlení z důvodu nedoložení ročního vyúčtování. Novela zákona o státní sociální podpoře problém s dokládáním vyúčtování odstranila. Od 1. července 2022 příjemce příspěvku na bydlení již vyúčtování služeb spojených s bydlením předkládat nemusí.

Číst dál

Tisková zpráva AOP: Milostivé léto podruhé

Už 1. září 2022 začíná akce „milostivé léto II“. Od tohoto data až do 30. listopadu 2022 poběží tříměsíční lhůta, během níž může povinný (dlužník) – fyzická osoba zaplatit dluh, který má vůči státu, nebo dalším veřejnoprávním věřitelům, vymáhaný exekučně soudním exekutorem, a to ve výši jistiny dluhu (případně zbývající části jistiny), spolu s uhrazením náhrady nákladů exekuce ve výši 1 500,- Kč plus případné DPH 315,- Kč.

Číst dál

Tisková zpráva AOP ze dne 30.6.2022: Energetická chudoba už reálně zasáhla stovky tisíc lidí a bude hůř

Skokový nárůst cen energií, vysoké nedoplatky za energie, nové triky energošmejdů… Platit účty za energie je čím dál složitější, a stále více lidí proto vyhledává služby občanských poraden, aby se informovali o právech a povinnostech spotřebitelů. Pokud se naplní prognózy o dalším zvyšování cen, energetická chudoba ohrozí i střední třídu.

Číst dál

Odborné poradenství zdarma

Za poskytnuté poradenství v občanských poradnách nikdy neplatíte. Poradenství je ve všech 18 oblastech poskytováno zcela zdarma.

Pravidelně školení poradci

Pro naše poradce pravidelně pořádáme školení v aktuálních právních tématech. Poradci dále dostávají metodickou podporu v jednotlivých oblastech poradenství a informační materiály.

Anonymita a diskrétnost

Klienti mohou své problémové situace konzultovat s poradci anonymně a nemusí udávat jakékoliv osobní údaje. Pracovníci poradny jsou vždy vázáni mlčenlivostí.

Mapa poraden

Podporují nás