Asociace občanských poraden

Asociace občanských poraden je nástupnickou organizací Sdružení pro vybudování sítě občanských poraden, které bylo založené v roce 1997. Nyní AOP sdružuje 36 občanských poraden, jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, celkem v 82 místech ČR, které ročně zodpoví přes na 79 tisíc dotazů v 18 oblastech.

Aktuality

AOP doporučuje neuznávat při zkoumání úvěruschopnosti klientů některé příjmy z oblasti sociálních dávek

AOP doporučuje neuznávat při zkoumání úvěruschopnosti klientů některé příjmy z oblasti sociálních dávek

Na Ministerstvu financí o tom diskutovali zástupci AOP s ministryní Schillerovou a guvernérem Rusnokem.

Číst dál

Tisková zpráva Asociace občanských poraden: „U mladých dospělých se setkáváme s dluhy na zdravotním pojištění a poplatcích za komunální odpad, které vzniknou z neznalosti.“

O výsledcích měření finanční gramotnosti a spuštění Národního registru projektů finančního vzdělávání dnes informovali zástupci Ministerstva financí. Za neziskový sektor se briefingu zúčastnil rovněž Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden, který pronesl řeč v rámci projektu spotřebitelské poradenství spolufinancovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ve svém vystoupení zdůraznil, že finanční gramotnost či vzdělávání je třeba propojit s gramotností právní. Zejména u mladých dospělých často vznikají závazky z neznalosti, kvůli které pak dochází k nesplnění povinností. Zejména u dohod o provedení práce je třeba vědět, kdy a co platí zaměstnanec a co naopak zaměstnavatel. Problémy ale vznikají i z neznalostí důsledků sankčního vyřazení z evidence Úřadu práce, povinnosti hlášení změn na zdravotních pojišťovnách, odpovědnosti za jízdu na černo nebo neplacení poplatků za svoz odpadu. Součástí finančního vzdělávání by proto mělo být i rozšiřování povědomí o existenci poraden, na které se klienti mohou obrátit v případě potřeby.

Číst dál

Tisková zpráva Asociace občanských poraden: S ministryní Alenou Schillerovou o dopadech koronaviru na klienty občanských poraden a dalších neziskových organizací

Tisková zpráva Asociace občanských poraden: S ministryní Alenou Schillerovou o dopadech koronaviru na klienty občanských poraden a dalších neziskových organizací

Poznatky, zkušenosti a aktuální problémy způsobené epidemií nemoci COVID-19 byly 1. června tématem schůzky ministryně financí Aleny Schillerové se zástupci neziskového sektoru. S paní ministryni debatovali zástupci organizací, které poskytují různé druhy dluhového, sociálně právního či spotřebitelského poradenství nebo finančního vzdělávání. „Klienti sociálních služeb, jako jsou občanské poradny, se velmi často jen velmi obtížně orientují ve svých právech a povinnostech. Rychlé přijímání krizové legislativy a různých mimořádných opatření tento problém ještě znásobilo, říká Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden.

Číst dál

Odborné poradenství zdarma

Za poskytnuté poradenství v občanských poradnách nikdy neplatíte. Poradenství je ve všech 18 oblastech poskytováno zcela zdarma.

Pravidelně školení poradci

Pro naše poradce pravidelně pořádáme školení v aktuálních právních tématech. Poradci dále dostávají metodickou podporu v jednotlivých oblastech poradenství a informační materiály.

Anonymita a diskrétnost

Klienti mohou své problémové situace konzultovat s poradci anonymně a nemusí udávat jakékoliv osobní údaje. Pracovníci poradny jsou vždy vázáni mlčenlivostí.

Mapa poraden

Podporují nás