Skip to main content

Posilování finanční gramotnosti a prevence předlužení seniorů a lidí se zdravotním postižením v Libereckém kraji

Projekt je zaměřený na prevenci zadlužování seniorů v na území Libereckého kraje. V rámci projektu jsou realizovány semináře, které cílí na zvyšování finanční gramotnosti seniorů. Témata seminářů jsou věnována problematice předcházení zadlužení, nejčastějším příčinám zadlužení, příkladům z praxe občanské poradny, možnostem poskytování poradenství seniorům v této oblasti a problematice oddlužení.

Součástí projektu je informační materiál: leták s kontakty na poradny poskytující poradenství pro seniory zdarma a brožura, která obsahuje nejdůležitější informace k problematice prevence zadlužování, exekučního řízení a možností oddlužení. Informační materiály obsahují kontakty na občanské poradny, které poskytují poradenství seniorům zdarma.

Leták s kontakty na poradny ke stažení

Brožura AOP ke stažení