Nakupování on-line zkouší během pandemie koronaviru řada nových zákazníků, kteří s ním doposud neměli žádné zkušenosti. Na internetu se množí „šmejdi“, na občanské poradny se obracejí jejich oběti.

Ani během pandemie koronaviru se občanské poradny nezavřely a dále nabízejí radu či pomoc těm, kdo si nejsou jisti svými právy a povinnostmi. „I když je všude cítit strach z nákazy, máme stále dost klientů, kteří potřebují poradit“, říká Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden. Ani zdaleka se přitom nejedná jen o potíže s dluhy a bydlením. V době, kdy stále více lidí nakupuje po internetu, se množí problémy související s ochranou spotřebitele.

Pokračovat ve čtení

Tisková zpráva Asociace občanských poraden: S ministryní Alenou Schillerovou o dopadech koronaviru na klienty občanských poraden a dalších neziskových organizací

Poznatky, zkušenosti a aktuální problémy způsobené epidemií nemoci COVID-19 byly 1. června tématem schůzky ministryně financí Aleny Schillerové se zástupci neziskového sektoru. S paní ministryni debatovali zástupci organizací, které poskytují různé druhy dluhového, sociálně právního či spotřebitelského poradenství nebo finančního vzdělávání. „Klienti sociálních služeb, jako jsou občanské poradny, se velmi často jen velmi obtížně orientují ve svých právech a povinnostech. Rychlé přijímání krizové legislativy a různých mimořádných opatření tento problém ještě znásobilo, říká Hynek Kalvoda, předseda výboru Asociace občanských poraden.

Pokračovat ve čtení

Obrana seniorů proti manipulaci, šikaně a týrání

 

Manipulace v mezilidských vztazích, šikana a týrání jsou velice citlivá témata, zvláště týká-li se to seniorů. Podle statistik a průzkumů každý pátý starší člověk zažívá týrání, za kterým stojí jednak nedostatečná úcta, ztráta respektu, špatné mezilidské vztahy a jednak honba za majetkem. Senioři se často stydí přiznat si manipulaci, šikanu nebo týrání z důvodu, že se mnohdy jedná o rodinné příslušníky. Často se proto domnívají, že se nemohou bránit či dokonce se ani nechtějí bránit. Vzhledem k tomu, že se případy tohoto typu jednání stále více ve společnosti množí, je důležitá osvěta a informovanost v této oblasti. Tím, že se v projektu senioři naučí toto nepřípustné chování a špatné zacházení správně a hlavně včas rozpoznat a získat informace, kam se mohou obrátit pro pomoc, mohou si v životě ušetřit hodně bolesti a trápení. Podle statistik a průzkumů každý pátý starší člověk zažívá týrání, za kterým stojí jednak nedostatečná úcta, ztráta respektu, špatné mezilidské vztahy a jednak honba za majetkem.

Vzhledem k tomu, že se případy tohoto typu jednání stále více ve společnosti množí, je důležitá osvěta a informovanost v této oblasti.

Cílem projektu je podpořit celkem 120 seniorů 60+, včetně seniorů se zdravotním postižením, žijících na území hlavního města Prahy v oblasti obrany proti manipulaci v mezilidských vztazích, týrání a šikaně. Zvláště ohroženou skupinou seniorů jsou ti, kteří se v důsledku rychlých změn životního stylu nebo svého zdravotního stavu stávají závislými na pomoci svého okolí. Jedná se o osoby, které žijí většinou osaměle nebo v ústavní péči. Tato cílová skupina, především starší senioři, se většinou neumí bránit manipulaci, nátlaku, ponižování, agresi, týrání a šikaně ze strany jiných lidí, zvláště pokud se jedná o manipulaci a šikaně ze strany rodinných příslušníků, ke kterým mají citový vztah. Senioři se zdravotním postižením kromě toho musí čelit mnoha překážkám, které je více či méně diskriminují a omezují při integraci do společnosti.  Z těchto důvodů je třeba zaměřit se v oblasti osvěty a lepší informovanosti právě na tuto zranitelnou skupinu.

Projekt je spolufinancován za pomoci grantu MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020.

Praha logo

                                                                                                                                                                                                                                 V Praze 1. 6. 2020

pozvánka na seminář 

Tisková zpráva Asociace občanských poraden: „U mladých dospělých se setkáváme s dluhy na zdravotním pojištění a poplatcích za komunální odpad, které vzniknou z neznalosti.“

O výsledcích měření finanční gramotnosti a spuštění Národního registru projektů finančního vzdělávání dnes informovali zástupci Ministerstva financí. Za neziskový sektor se briefingu zúčastnil rovněž Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden, který pronesl řeč v rámci projektu spotřebitelské poradenství spolufinancovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Ve svém vystoupení zdůraznil, že finanční gramotnost či vzdělávání je třeba propojit s gramotností právní. Zejména u mladých dospělých často vznikají závazky z neznalosti, kvůli které pak dochází k nesplnění povinností. Zejména u dohod o provedení práce je třeba vědět, kdy a co platí zaměstnanec a co naopak zaměstnavatel. Problémy ale vznikají i z neznalostí důsledků sankčního vyřazení z evidence Úřadu práce, povinnosti hlášení změn na zdravotních pojišťovnách, odpovědnosti za jízdu na černo nebo neplacení poplatků za svoz odpadu. Součástí finančního vzdělávání by proto mělo být i rozšiřování povědomí o existenci poraden, na které se klienti mohou obrátit v případě potřeby.

Pokračovat ve čtení