Projekty

Asociace občanských poraden realizuje projekty, které jsou zaměřené především na vzdělávání, poradenství, zaměstnávání či na poskytování metodické podpory.

Komplexní program podpory prevence a řešení zadluženosti

Projekt Asociace občanských poraden se zaměřuje na cílovou skupinu osob ohrožených předlužeností - zejm. na pomoc matkám samoživitelkám.

Více

Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním

Projekt financovaný z EU z OP Zaměstnanost se zaměřuje na ženy s onko. onemocněním, kterým nabízí aktivity vč. rekvalifikace pro lepší uplatnění na současném trhu práce.

Více

Vzdělávání a podpora poraden v tématu Bydlení

Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství v 18 oblastech. Problematika bydlení představuje téměř 8% všech dotazů, tudíž je důležité zvyšovat kvalifikaci občanských poradců a prohlubovat jejich orientaci v problematice celé řady otázek, které souvisejí s problematikou bydlení a této problematiky se úzce dotýkají.

Více

Spotřebitelské poradenství 2021

Tento projekt bude realizován za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Podstatou projektu je poskytování poradenství občanům v oblasti spotřebitelské problematiky.

Více

Ukončené projekty

Zde můžete nalézt obsah a výstupy projektů, které Asociace občanských poraden realizovala v minulých letech.

Více