Skip to main content

Monitoring nepříznivých sociálních situací

Překládaná analýza a mapování nepříznivých sociálních jevů vznikla na základě objednávky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Základem této analýzy jsou statistické a kazuistické materiály některých občanských poraden Asociace občanských poraden (AOP). Dále tvoří součást mapování doplňující polostrukturované rozhovory s  představiteli sociálních odborů městských úřadů, příspěvkových organizací měst či neziskových organizací. Celé mapování včetně zprávy a teoretické části bylo provedeno v období září – listopad 2015, a to celkem ve 30 městech ČR. 

Monitoring ke stažení zde:
Monitoring nepříznivých sociálních situací