Skip to main content

Občanské poradny vyhodnocují první rok existence projektu o dluhovém poradenství

Asociace občanských poraden (AOP) v těchto dnech završuje rok trvání rozsáhlého projektu Finanční gramotností proti dluhové pasti. Jeho výsledkem má být nastavení komplexního a vysoce odborného dluhového poradenství, jež odlehčí lidem v jejich problémech s osobním rozpočtem.

Ve čtrnácti poradnách zapojených v prvním roce do aktivit projektu se již dnes mohou jejich klienti setkat s vyškolenými profesionály, kteří jim bezplatně a se zachováním diskrétnosti pomohou v jednáních se soudy, s exekutory, se sepsáním insolvenčního návrhu nebo posléze s jednáním s insolvenčním správcem. Samozřejmostí je kvalifikovaná právní rada. Ředitel Hynek Kalvoda vidí možné výsledky projektu v širší perspektivě: „Občanským poradnám je dána projektem obrovská šance, aby se staly jedním z ústředních bodů, kam se občané budou chodit radit se svými finančními problémy - místem, ke kterému budou mít důvěru. "

U příležitosti konce prvního z celkových tří let projektu AOP v jednotlivých krajích pořádá tiskové konference spojené se semináři pro odbornou veřejnost, kde poskytuje informace o dílčích výsledcích a dalších plánech. Nezbytnou součást seminářů tvoří zpráva o významu a struktuře dluhového problému v daném kraji Úspěšně se tisková konference se již konala v Praze pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy. Do konce roku jsou naplánovány podobné akce ještě v Středočeském a Moravskoslezském kraji a kalendářně nejblíže - 2. prosince - je tisková konference se seminářem dojednána v kraji Vysočina pod patronací tamního Krajského úřadu.

Tisková konference s následným seminářem se uskuteční v Jihlavě v budově tamního Krajského úřadu a představeny zde budou poznatky dvou poraden zapojených do projektu - OP v samotné Jihlavě a Třebíči. Vedoucí poradny v Třebíči Hana Chloupková ke klientele, která si chodí pro radu v dluhové problematice, poznamenává: „V naší poradně se jedná o jedno ze tří největších témat, se kterými lidé do poradny přijdou. Bohužel se tak nejvíce děje, když už je problém v plném proudu - například existuje exekuční titul - a poradce tak pouze napomáhá hasit již propuklý požár. Snažíme se proto v poslední době o prevenci a pořádáme pro veřejnost semináře, kde se lidé dozvědí, na co si dát pozor před podpisem úvěru a tak dále." Zjištění, jež máme od poraden i v jiných krajích, hovoří o identickém problému: nedaří se klienta do poradny přivábit dříve, než je problém s dluhem již v krizovém a mnohdy neřešitelném stádiu.

Toto potvrzuje i vedoucí jihlavské poradny Alena Slavingerová, když popisuje typického klienta své poradny, který má problém s financemi: „Z pravidla se jedná o člověka - o trochu častěji muže - který je již ve složité situaci. Výjimkou není ani více dluhů u různých společností, přičemž leckdy u sebe nemá potřebnou dokumentaci, na jejímž základě by si poradce mohl udělat skutečný přehled o situaci. Proto se je snažíme naučit, aby si na schůzku brali veškeré možné smlouvy. Klienti velice často také slyšeli o novém insolvenčním zákoně, v němž spatřují všelék na jejich situaci a je velmi těžké jim vysvětlit, co vlastně tato norma obnáší - jak tvrdá pro člověka může být."

Jak vysvítá nejen z poznatků poraden z Vysočiny, lidé chápou poradny jako jedno z posledních východisek ze složité situace. AOP se proto - aby napomohlo odčinění tohoto stavu - bude v dalším období soustředit na prevenci; na to, aby se do obecného povědomí občanů České republiky dostala zpráva, že když si nejsme s něčím jisti v souvislosti se zadlužením, buďme především opatrní a pročítejme pozorně smlouvu a smluvní podmínky, popřípadě jděme před jejím podpisem do občanské poradny.

Projekt Finanční gramotností proti dluhové pasti je realizován za laskavé podpory ČSOB, Poštovní spořitelny a Magistrátu hl. m. Prahy. Partnerem projektu je Ministerstvo spravedlnosti ČR.