Skip to main content

54 seminářů o dluzích po celé republice

Asociace občanských poraden za laskavé podpory ČSOB, Poštovní spořitelny a Magistrátu hl. m. Prahy realizuje rozsáhlý projekt Dluhové poradenství. Partnerem projektu je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Projektové aktivity jsou zaměřeny jak na vzdělávání poradců v dluhové problematice, tak na osvětu široké veřejnosti.

Občanské poradny zapojené do projektu mají tedy za úkol i pořádat semináře pro širokou veřejnost. Ředitel AOP Hynek Kalvoda k účelu seminářů podotýká: „Jedná se o jednu z ústředních součástí celého projektu. Lidem jsou skrze poradce tlumočena základní práva a povinnosti související s uzavíráním spotřebitelských a jiných úvěrů, zákoutí smluv a jsou jim představovány některé cesty jak se vyhnout problémům či alespoň,jak zmírnit důsledek případné finanční tísně." Seminářů se již uskutečnilo 54 po celé republice a v průměru se jich účastnilo 17 lidí, což pokládáme za solidní výsledek.

Je logické, že témata seminářů jsou podmíněna problémy, se kterými samotní klienti do poraden chodí. Krom shora zmíněných okruhů otázek se jedná o nejširší paletu problémů spojených s exekucemi, s poskytováním informací o insolvenčním zákonu nebo o možnostech odstoupení od smlouvy.

Asociace občanských poraden je nestátní neziskovou organizací, která působí v České republice letos desátým rokem. Sdružuje občanské poradny z celé ČR, které dle zásad nezávislosti, nestrannosti, bezplatnosti a diskrétnosti radí lidem z celé ČR.