Skip to main content

Význam dluhového poradenství ve Zlínském kraji roste

Asociace občanských poraden a její členské poradny realizují od roku 2007 projekt s názvem „Dluhové poradenství" financovaný ze zdrojů ČSOB a Poštovní spořitelny, jehož cílem je poskytovat dluhové poradenství lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. V rámci krajského semináře obě organizace chtějí upozornit na nejaktuálnější problémy týkající se dluhové problematiky.

Semináři, který se uskuteční tento pátek 12.11.2010 v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje, bude předcházet tisková konference s informacemi o projektu na celorepublikové i regionální úrovni . V programu semináře je věnován prostor zástupcům Zlínského kraje, Asociace občanských poraden, ČSOB, Občanské poradny při o.s. Pod křídly ve Valašském Meziříčí, Charity svaté Anežky v Otrokovicích, problematiku dluhů rozebere i insolvenční správkyně.

„Dluhy tížící současnou českou společnost jsou stále závažnější. Na celé věci bývá nejhůře řešitelný fakt, že lidé nechají dluhy a sankce z nich vyplývající zajít příliš daleko. Chodí pak do občanských poraden pro nápravu, která je procesně velmi složitá a především časově velmi náročná." říká realizátorka projektu Kateřina Plháková.

Ve Zlínském kraji za uplynulá tři čtvrtletí roku 2010 bylo řešení svých dluhů konzultovat již 801 lidí, což je o 36% více než za stejnou dobu loňského roku, kdy počet konzultací v rámci dluhového poradenství dosáhl 589 klientů. Jen ve Zlíně zaznamenala občanská poradna nárůst o 39,3% dotazů ohledně řešení dluhů, a to ze 196 klientů na konci září 2009 na 273 klientů na konci září 2010.

I ve Valašském Meziříčí je situace obdobná. Počet klientů řešící zadlužení zde vzrostl o 16,5% z 328 na 382 klientů ve sledovaném období. V Uherském Hradišti se meziroční nárůst klientů dluhového poradenství vzrostl o 124,6%, kdy ke 30. září roku 2009 evidovala občanská poradna 65 případů dluhového poradenství, zatímco ke 30. září letošního roku již 146. Tento trend považujeme za velmi zneklidňující.

„Vzrůstající počet žádostí o pomoc nám zároveň dokazuje, že si Češi konečně začali uvědomovat vážnost zadlužování a snaží se situaci řešit. Nechceme mít zadluženého zákazníka, ale také si uvědomujeme, že do finančních problémů se může dostat každý z nás. Proto se snažíme pomáhat skrze Dluhové poradenství, které funguje již několik let a má za sebou výsledky," říká Ombudsman Poštovní spořitelny Martin Kovář.