Skip to main content

Sociální prací proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Dne 4.11.2010 se v Hradci Králové konala XX. Odborná konference na téma Sociální prací proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tato konference byla určena odborné veřejnosti, zejména sociálním pracovníkům a poskytovatelům sociálních služeb, jejichž posláním je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Vedle známých odborníků na konferenci vystoupil i ředitel Asociace občanských poraden Stanislav Skalický na téma Příčiny a důsledky chudoby z pohledu občanských poraden. V rámci svého příspěvku také zmínil výstupy z projektu Dluhové poradenství, který je realizován za podpory ČSOB a Poštovní spořitelny.