Skip to main content

Odborný seminář v Senátu ČR

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Senátu ČR spolu s Asociací občanských poraden uspořádali dne 29.11.2010 odborný seminář k problematice zadlužování s názvem Jak ovlivňuje nezdravé zadlužování občany ČR. Na semináři byly také zmíněny otázky předlužení občanů a možnosti jeho řešení. Celý seminář, jemuž předcházela tisková konference, byl konán pod záštitou pana senátora Radka Sušila, místopředsedy Výboru pro sociální politiku a  zdravotnictví Senátu ČR. Na semináři také vystoupil místopředseda ústavně-právního výboru Senátu ČR pan senátor Miroslav Antl, který se vyjádřil k problematice zadlužování v souvislosti s trestně-právním aspektem. Kromě výše uvedených senátorů vystoupili na semináři další odborníci z oblasti dluhové problematiky, například František Holec, viceprezident Unie zaměstnavatelských svazů, který se vyjadřoval k problematice předlužení z pohledu zaměstnavatelů. Na semináři také vystoupil zástupce Československé obchodní banky Tomáš Sedláček. Celý seminář uzavřel svým příspěvkem ředitel Probační a mediační služby ČR Pavel Štern. Své poznatky a zkušenosti z oblasti zadlužování obyvatelstva také přednesli zástupci některých členských občanských poraden.

Věříme, že seminář nebyl přínosný pouze pro posluchače, ale také pro samotné přednášející.