Skip to main content

Tisková zpráva OP Třebíč

Rádi bychom Vás informovali o aktivitách Občanské poradny v oblasti dluhového poradenství. V roce 2011 nadále pokračuje Občanská poradna Třebíč v realizaci projektu Finanční gramotností proti dluhové pasti, ve kterém spolupracujeme s Asociací občanských poraden. Projekt běží již od r. 2008.

Největší nárůst zájmu klientů o tuto problematiku jsme zaznamenali v uplynulých dvou letech. V letošním roce s radostí sledujeme úbytek dotazů s dluhovou problematikou a trend klientů informovat se raději preventivně, než se stane "problém". Lidé se začali dotazovat i na různé společnosti poskytující finanční poradenství za peníze, na finanční poradce nabízející své služby... Zvýšil se počet klientů v exekuci a počet klientů, kteří se zajímají o institut oddlužení a o své možnosti. Klienti se zdají být celkově aktivnější při řešení své situace než v uplynulých letech.

V tomto období se na poradnu obrací s dluhovou problematikou statisticky asi 30 nových klientů měsíčně. S dotazy dochází dlužníci i věřitelé.

Občanská poradna uskuteční dne 17.6.2011 pro odborné pracovníky i pro veřejnost seminář na téma dluhové poradenství, který je jedním ze 4 připravovaných pro letošní rok.

Na semináři budou účastníci informováni mimo jiné také o rozšíření občanské poradny o kontaktní místo v Moravských Budějovicích.

Cílem naší práce je poskytování bezplatného poradenství v době poradenských hodin v prostorách Občanské poradny.

Cílem tohoto projektu je poskytnutí komplexního poradenství v dluhové problematice, které povede ke zlepšení životní situace i psychického stavu klientů, aby měli reálnou možnost návratu do běžného života.

Občanská poradna se spolupodílí na tvorbě propagačních a informačních materiálů, které zároveň distribuuje. Cílem těchto materiálů je zvýšit informovanost o službě, která je pro dlužníka i věřitele diskrétní, odborná, bezplatná a anonymní. Poradenské aktivity poradna doplňuje přednáškovou činností k tématu a vydáváním odborných článků v tisku.