Skip to main content

Tisková zpráva OP Praha 3 - REMEDIUM

Dne 26. října 2011 pořádala Občanská poradna REMEDIUM v místě svého sídla v pořadí již čtvrtý bezplatný seminář zaměřený na dluhovou problematiku. Tématem semináře bylo „Předlužení z pohledu občanské poradny a bankovní instituce".

Seminář byl uskutečněn v rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství". Realizaci semináře finančně podpořila Městská část Praha 3, ČSOB a Poštovní spořitelna. Jeho cílem bylo přispět ke zvyšování finanční gramotnosti laické i odborné veřejnosti. Tento seminář byl svým obsahem určen pro laickou i odbornou veřejnost.

Přednášejícími byli Mgr. Kristýna Krušinská, zastupující vedoucí občanské poradny, Mgr. Petra Skuhrová, poradkyně občanské poradny a JUDr. Jarmila Brčáková, zaměstnankyně bankovní instituce.

V první části semináře byli účastníci pracovnicemi občanské poradny seznámeni s aktuální statistikou poradny týkají se dotazů z oblasti dluhů a nejčastějšími příčinami a důsledky předlužení. Ze statistiky vyplývá, že 35 % zodpovídaných dotazů souvisí s dluhy, přičemž cca. 10 % z nich je zaměřeno na insolvenci. Mezi nejčastější příčiny předlužení Mgr. Krušinská zařadila např. ztrátu bydlení a motivace pracovat, negativní vliv na psychický a zdravotní stav dlužníka i možné trestní dopady - typicky neplnění vyživovací povinnosti či riziko poškozování věřitele aj. Mgr. Skuhrová pak v této souvislosti upozornila na význam práce s osobním a rodinným rozpočtem.

V druhé části semináře JUDr. Brčáková informovala účastníky semináře o průběhu komunikace s klientem – dlužníkem bankovní instituce. Ve svém příspěvku poukázala na rozdíl v jednání a posuzování situace v případě dlužníka, který je po splatnosti u spotřebitelského úvěru a dlužníka, který má nesplněný závazek na hypotečním úvěru. Přednášející také účastníky seznámila s časovou posloupností v procesu jednání s klientem-dlužníkem.

V průběhu celého semináře měli účastníci možnost vznášet své dotazy a také sdílet vlastní zkušenosti.