Skip to main content

A zase ty dluhy - Tisková zpráva OP Jihlava

I v tomto roce pořádají občanské poradny Jihlava a Třebíč pod záštitou radního Mgr. et. Bc. Petra Krčála krajský seminář v Jihlavě o dluzích. Seminář se koná 22. listopadu 2011 v budově krajského úřadu v Jihlavě a je financován ČSOB, Poštovní spořitelnou a Krajem Vysočina.

Z názvu semináře „A zase ty dluhy ....." je tentokrát cítit povzdechnutí nad stále se zhoršující situací se zadlužováním občanů. Zadlužení občanů v České republice podle údajů ČNB v současné době činí již přes 1,085 bilionu Kč (ve stejném období loňského roku to bylo 1,022 bilionu Kč.)

Účastníci semináře shlédnou velmi zajímavý dokumentární film produkovaný organizací Člověk v tísni „Šitktredit", který ukazuje používané praktiky některých věřitelů. Na semináři promluví lidé „z praxe" o současné situaci v dluhové problematice a o svých zkušenostech práce se zadluženými lidmi.

Seminář má upozornit na nebezpečnou situaci v zadlužování obyvatel a na to, že v důsledku neřešení příčin tohoto problému může časem dojít i k destabilizaci společnosti. Lidé se pohybují ve společenském prostředí, ve kterém je na ně vyvíjen obrovský spotřebitelský tlak, jemuž spousta z nich podléhá. Jejich finanční negramotnosti a složité situaci velmi úspěšně využívá stále se množící skupina společností a jednotlivců, parazitujících na jejich problémech. Lidé končí v předlužení, mnoho z nich bez naděje na řešení své situace.

Stát by měl do tohoto prostoru razantně vstoupit a zákonnými prostředky zajistit hranice nedovolující klamání a ožebračování lidí.