Skip to main content

Tisková zpráva OP Praha 2 - Společnou cestou o.s. k projektu Dluhové poradenství

Dne 15. listopadu 2011 se v prostorách Úřadu městské části Praha 2 konal bezplatný seminář na téma „Oddlužení neboli osobní bankrot". Seminář pořádala Občanská poradna o. s. Společnou cestou spolu s Humanitním odborem Úřadu městské části Praha 2.

Seminář byl realizován v rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství", který je financován ze zdrojů ČSOB a Poštovní spořitelny. Cílem semináře a potažmo celého projektu je přispět ke zvýšení finanční gramotnosti laické i odborné veřejnosti. Seminář byl určen pro laickou i odbornou veřejnost.

Přednášejícími byli JUDr. Ondřej Načeradský, vedoucí občanské poradny o. s. Společnou cestou a Mgr. Petra Skuhrová, poradkyně pracující tamtéž. Seminář byl stejně jako předchozí semináře rozdělen do dvou bloků.

V prvním bloku semináře byl účastníkům vysvětlen rozdíl mezi exekučním a insolvenčním řízením. Účastníci byli nejprve seznámeni s pojmem úpadku a hrozícího úpadku. Poté byli informováni o variantách řešení úpadku. Druhá část prvního bloku byla věnována podmínkám, které musí dlužník splnit, aby mohl vstoupit do oddlužení.

Začátek druhého bloku byl věnován otázce „společného oddlužení manželů". Účastníkům byly nastíněny problémy, se kterými se účastníci insolvenčního řízení setkávají, pokud chtějí svoji situaci řešit společným oddlužením manželů. Účastníci byli upozorněni na význam rozhodnutí Vrchních soudů, o které se současná praxe ve věci oddlužení manželů opírá. Dále byl účastníkům objasněn proces insolvenčního řízení od podání návrhu až do doby, kdy dlužník může požádat soud o odpuštění zbývajících závazků.

Přednášející také účastníky semináře seznámili s jednotlivými kolonkami formuláře Návrhu na povolení oddlužení a způsobem jejich vyplnění.

V průběhu celého semináře měli účastníci prostor pro kladení svých dotazů, které jim byli následně přednášejícími zodpovězeny.

Další seminář je plánován na 6. prosince 2011. Seminář bude zaměřen na téma „Předvánoční nákupy a půjčky". V průběhu semináře budou účastníci upozorněni na rizika předvánočních nákupů a nákupních akcí, zejména pak na rizika plynoucí z koupě zboží na úvěr. Dozví se, jak by měli postupovat před podpisem smlouvy a na jaké věci by si měli dát pozor při podpisu. Bude jim vysvětleno, jak se lze bránit proti případným vadám smlouvy, kdy a jak lze od smlouvy odstoupit, či jak lze s minimálními náklady spotřebitelský úvěr předčasně splatit.

Seminář bude zaměřený na širokou veřejnost, je vhodný pro mládež, seniory i kohokoliv jiného, kdo má obavu, že by mu předvánoční nákup dárků mohl "přerůst přes hlavu". Vítána je i odborná veřejnost, ale ta by měla počítat s pomalejším tempem výkladu a širokým prostorem, který je ponecháván pro dotazy z publika.