Skip to main content

Mnoho Pražanů je ohroženo osobním bankrotem

Asociace občanských poraden považuje poslední trend v zadlužování pražských domácností za alarmující. Nejnovější data, získaná v rámci projektu „Dluhové poradenství" podpořeného ČSOB a Era Poštovní spořitelnou, potvrzují prohlubování problémů v této oblasti.

Ze statistik vyplývá, že za první čtvrtletí roku 2011 se Pražané obrátili na občanské poradny celkem s 1689 dotazy spojených s dluhovou problematikou. V oblasti insolvence bylo zodpovězeno 426 dotazů. Většina z těchto klientů se obrací na poradny s prosbou o zpracování návrhu na oddlužení. Náročnost zpracování žádosti na oddlužení se zvyšuje, protože případy jsou stále komplikovanější a i v souvislosti s tím, že počet věřitelů u jednotlivých případů roste.

Další častý důvod návštěvy občanských poraden souvisí s exekucemi, kdy jsou vymáhány nepřiměřeně vysoké částky např. při porušení pro spotřebitele nevýhodně nastavených smluv o půjčce. Taková smlouva může způsobit značné problémy, které mají za následek předlužení, které se pak promítne zejména do bytové situace, rodiných a partnerských vztahů ,ale i do celé řady dalších oblastí života zadluženého člověka. Zvláště v poslední době končí mnoho takových příběhů osobním bankrotem.

Asociace občanských poraden dlouhodobě spolupracuje v oblasti dluhové problematiky s pražskou radnicí, která má zájem na řešení problémů zejména sociálně slabších jedinců, seniorů, svobodných matek atd., kteří jsou nejvíce ohrožení předlužením. Náměstek primátora hl.m. Prahy Ing. Ivan Kabický k tomu uvádí: „chceme se zaměřit především na prevenci v této oblasti, tak abychom pouze neřešily problémy občanů, kteří už vězí hluboko ve svých problémech s dluhy a velice těžko se pro ně hledají cesty vedoucí ke zlepšení jejich situace. Považujeme za důležité zvýšit úsilí v upozorňování a varování veřejnosti před riziky, které nejčastěji vedou k předlužení.V této oblasti chceme využít také zkušeností neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají."