Skip to main content

Tisková zpráva OP Praha 2 - Společnou cestou o.s.

Dne 6. prosince 2011 se v prostorách Úřadu městské části Praha 2 konal bezplatný seminář na téma „Předvánoční nákupy a půjčky". Seminář pořádala Občanská poradna o. s. Společnou cestou spolu s Humanitním odborem Úřadu městské části Praha 2.

Seminář byl realizován v rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství", který je financován ze zdrojů ČSOB a Poštovní spořitelny. Cílem semináře a potažmo celého projektu je přispět ke zvýšení finanční gramotnosti laické i odborné veřejnosti. Seminář byl určen pro laickou i odbornou veřejnost. Přednášejícím byl JUDr. Ondřej Načeradský, vedoucí občanské poradny o. s. Společnou cestou.

Účastníci semináře byli seznámeni se specifiky spotřebitelských smluv a zvláště pak spotřebitelských úvěrů. Přednášející upozornil na zvláštní náležitosti sjednávání spotřebitelských úvěrů a smlouvy o takovémto úvěru i o možnostech postupu, pokud dojde k porušení zákona. Posluchači se zájmem vyslechli informace o možnosti odstoupení od smlouvy včetně specifik vázaných úvěrů i informace o postupu při předčasném splacení úvěru a limitech výše poplatků vybíraných v těchto případech.

Samostatný blok byl věnován problematice podomního prodeje, prodeje na ulici a předváděcích akcích. Posluchači byli upozorněni na specifika nákupu zboží a sjednávání úvěrů za těchto podmínek a varováni před nejčastějšími nekalými a agresivními praktikami. Přednášejí na příkladech z praxe upozornil, že neuvážené nákupy mohou člověka snadno dostat do situace, kdy není schopen své závazky řádně hradit a tudíž mu následně hrozí exekuce se všemi s tím spojenými důsledky.

V průběhu celého semináře měli účastníci prostor pro kladení svých dotazů, které jim byli následně přednášejícím zodpovězeny.