Skip to main content

Tisková zpráva OP Valašské Meziříčí

I v uplynulém roce 2011 pokračovala Občanská poradna ve Valašském Meziříčí v realizaci projektu „Dluhové poradenství – zvyšování finanční gramotnosti".

Tento projekt realizuje OP ve spoluprací s Asociací občanských poraden a ČSOB. V rámci projektu jsme poskytli přes 600 intervencí v oblastech exekučního a insolvenčního řízení, pomáhali jsme klientům při komunikaci s exekučními úřady a věřiteli. Třicet klientů úspěšně podalo návrh na oddlužení. Dále jsme v rámci realizace projektu uskutečnili dva semináře k dluhové problematice na Krajském úřadě ZK a proškolili jsme 40 pracovníků z různých neziskových organizací. Prostřednictvím kazuistik jsem se snažili upozornit na nejpalčivější problémy, které jsem v poradenství zaznamenali např. nekalé praktiky různých nebankovních společností.

Dluhové poradenství je klienty velmi vyhledáváno a jsme připraveni jej poskytovat i v následujícím roce.

Bc.Tereza Ševčíková, vedoucí OP

Ve Valašském Meziříčí, 28.12.2011