Exekuce na dávky? Jak na které…

V poslední době se stala často diskutovaným tématem „exekuce na dávky". Je přípustná? Ano či ne? To je častá otázka nejen veřejnosti, ale také našich uživatelů.

Obavy z exekutora, který by sáhnul na příspěvek na bydlení a přídavky na děti, trápily i paní Šárku. Ta přišla do poradny řešit právě hrozící exekuci na částku něco málo přes 20 tisíc Kč. Pro někoho jedna výplata, pro samoživitelku živobytí pro ni a děti na dva měsíce. Že ji návštěva soudního vykonavatele nejspíš nemine, tím si byla téměř jistá, přestože se rozhodla ještě bojovat o splátkový kalendář. Vždyť původní dluh byl ve výši pouhých tisíc Kč! Nevěděla však, o co všechno může při výkonu rozhodnutí přijít.

Poradkyně proto uživatelce poskytla informace ze Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, kdy • 322 hovoří o tzv. věcech nepodléhajících výkonu rozhodnutí. Těmi jsou především:

- běžné oděvní součásti a obvyklé vybavení domácnosti,

- snubní prsten a jiné předměty podobné povahy,

- léky, zdravotní potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje z důvodu své nemoci,

- hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce.

Paní Šárka byla zároveň upozorněna, že zákon blíže nespecifikuje, co se pokládá za „obvyklé vybavení domácnosti". Obecně se má za to, že to jsou spotřebiče pro zajištění chodu domácnosti, tedy např. pračka, lednička, ale také postele. Zpravidla však exekutor „olepí" věci dle svého uvážení. Pokud v sousedství funguje supermarket otevřený od brzkého rána až do pozdního večera, může exekutor usoudit, že rodina lednici k uchovávání potravin nepotřebuje!

Dále pak • 317 téhož zákona říká, že „výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky vyplácené jednorázově." Konkrétně tak exekutor může zabavit přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče. Žádnou jinou dávku ne!

Máte i Vy problém s dluhy? Nejste si jistí, jaká jsou Vaše práva či povinnosti vůči svým věřitelům, ale i dlužníkům? Přijďte se poradit do OBČANSKÉ PORADNY Karviná na ulici V Aleji 435, telefon 596 323 031. Poradenství je poskytováno bezplatně a anonymně.

Dluhové poradenství je realizováno za podpory ČSOB a Poštovní spořitelny.