Skip to main content

OP Jihlava v Českém rozhlase

Občanská poradna Jihlava byla oslovena Českým rozhlasem - regionálním vysíláním a byla jí nabídnuta spolupráce na realizaci pořadu „Tandem". Tento pořad vysílá ČR Region, Vysočina živě celý týden. V pořadu se pravidelně střídají různé organizace a odborníci z různých profesí.

Občanská poradna Jihlava se účastní živého vysílání 1x měsíčně. V pořadu vystupuje poradce OP Jihlava Bc. Karel Křivánek, DiS. Tématem pořadu je dluhová problematika. Poradce hovoří v jednotlivých vstupech o předem domluveném tématu. Odpovídá také na dotazy posluchačů zaslané prostřednictvím chatu, či SMS zpráv.

Odvysílané pořady: 15. 5. - kde si půjčit (o věřitelích), o občanské poradně, o projektu
19. 6. - náležitosti smlouvy
10. 7. - smlouvy (půjčování mezi známými a příbuznými)
14. 8. - vymáhání závazků

Připravovaný pořad:
18. 9. - předváděcí akce

Logo_Ro