Skip to main content

Boj proti nezvládnutým dluhům skrze vzdělávání

Nezvládnuté dluhy si dlouhodobě drží první příčky statistik občanských poraden. Důvody jsou různé – zásah typu ztráta práce, rozvod, úraz; špatné plánování domácího rozpočtu; osobnost dlužníka nebo „žraločí chování poskytovatelů úvěrů".

Výsledek je mnohdy stejný, více věřitelů, splátky v prodlení, neschopnost udržet situaci na uzdě...strach, stud...

Příčinu vidíme zejména ve velmi nízké finanční gramotnosti. Z tohoto důvodu jsme v letošním roce uskutečnili několik přednášek na téma Dluhy od „A do Z". Externí lektorka, odbornice na dluhovou problematiku, podala posluchačům informace o dané problematice od „A" čili hospodaření domácnosti, přes témata výběr věřitele, podpis smlouvy, platební neschopnost až k „Z" - nucené vymáhání pohledávky, exekuce a osobní bankrot.

V rámci projektu Asociace občanských poraden „Dluhové poradenství" probíhají nejen výše uvedené semináře, ale zároveň je poskytováno občanům osobní poradenství v oblasti finanční gramotnosti. Projekt je finančně podpořen Československou obchodní bankou a.s. a Poštovní spořitelnou.