Skip to main content

Novela občanského soudního řádu umožní od nového roku exekučně postihnout též příjmy, účty a další pohledávky manželů dlužníků

Od nového roku vstoupí v účinnost novela občanského soudního řádu, na jejímž základě bude nově možné pro dluhy spadající do společného jmění manželů exekučně postihnout účet, mzdu, důchod nebo jiný příjem manžela dlužníka.

Jedná se o revoluční změnu, jelikož ustálená judikatura Nejvyššího soudu v ČR již několik let zastává názor, že manžel dlužníka nemůže být žalován a nelze na něj nařídit exekuci, pokud předmětný závazek nesjednal. Může-li pak být exekuce nařízena pouze na toho z manželů, který závazek sjednal, nesmí být druhému z manželů postižen účet ani příjem.

Novinku přináší do českého právního řádu novela, která byla dne 9.10.2012 podepsána prezidentem a v nejbližších dnech bude zveřejněna ve Sbírce zákonů. Novela v původně předkládaném znění měla za účel modernizovat exekuční řízení, zrychlit jeho průběh a zvýšit ochranu dlužníka. V rámci projednávání v Poslanecké sněmovně však došlo k poměrně rozsáhlým změnám a jednou z novinek doplněných Ústavně právním výborem je ustanovení • 262a odst. 3 zákona č. 66/1963 Sb., občanského soudního řádu, podle kterého bude pro dluhy spadající do společného jmění manželů možné postihovat účty a mzdu manžela dlužníka stejně, jako dlužníka samotného.

„Jedná se o revoluční změnu a lze předpokládat, že bude mít zásadní dopady na obrovský počet rodin. Do společného jmění manželů spadají i dluhy, které sjednal za trvání manželství jeden z manželů bez vědomí druhého, pokud jsou svým rozsahem přiměřené majetkovým poměrům manželů. Takže pokud by si např. moje manželka půjčila přes kreditní kartu dvacet tisíc korun, spadne tento dluh do společného jmění manželů, aniž bych se o něm vůbec někdy musel dozvědět. Kdyby dluh nesplácela, skončila by časem v exekuci, v jejímž průběhu by bylo možné postihnout jak její osobní majetek, tak majetek spadající do našeho společného jmění manželů. Soudní exekutor by však podle současné právní praxe nemohl postihnout moji mzdu či účet. Od nového roku bude situace taková, že se o dluzích své manželky dozvím třeba až v okamžiku, kdy mi zaměstnavatel začne provádět srážky ze mzdy a bude mi zablokován účet. Pokud si budu jako většina lidí nechávat zasílat mzdu na účet, riskuji, že mi z „ničeho nic" část mzdy strhne zaměstnavatel a o nepostižitelný zbytek v zásadě přijdu v okamžiku, kdy mi bude připsán na exekutorem zablokovaný bankovní účet," komentuje na praktickém příkladu právní novinku vedoucí Občanské poradny o.s. Společnou cestou JUDr. Ondřej Načeradský.

V České republice je každoročně nařízen cca milion exekucí. Počet zadlužených rodin je alarmující a tato právní novinka bude pro řadu z nich představovat velmi „hořký start" do nového roku. Změna se nedotkne rodin, kde byla exekuce nařízena na oba z manželů, jelikož jim již v zásadě nelze nic dalšího postihnout. Citelný dopad však bude mít u těch, kde je zadlužený jeden z manželů a rodina si zvykla žít z příjmů exekucí nezatíženého manžela, přičemž je poměrně běžné, že si nezabavitelnou část mzdy nechává zadlužený manžel posílat na doposud nepostižitelný účet druhého z manželů. Takovéto rodiny se musí připravit na to, že z doposud nepostižitelného příjmu nezadluženého manžela zbude po exekučních srážkách jen nezabavitelné minimum a i o to mohou přijít, pokud si ho nechají zaslat na exekucí nově zablokovaný účet.

„Osobně si jen těžko dokáží představit, jaké sociální důsledky bude mít tato novela v praxi. Informovanost občanů o této novince je zatím v zásadě nulová a přitom např. osoby pobírající důchod musí počítat s tím, že pokud si budou chtít změnit způsob výplaty důchodu, aby nebyl po novém roce posílán na exekucí blokovaný účet, má Česká správa sociálního zabezpečení na vyřízení žádosti tři měsíce," upozorňuje JUDr. Ondřej Načeradský a dále dodává: „Řada lidí nemá žádné rezervy a pokud je novinka zastihne nepřipravené, můžeme očekávat, že se dostanou do problémů s úhradou bydlení, splácením svých závazků a nebál bych se předvídat, že pro některé půjde o příslovečný „poslední hřebíček do rakve", jelikož již prostě nebudou mít jak dále svoji finanční situaci zvládat."

Ještě relativně jednoduché se je vyhnout následkům postižení účtu. Již v současnosti je počet dlužníků s exekučně obstaveným účtem vysoký a tak si zaměstnavatelé celkem zvykli, že řada zaměstnanců potřebuje vyplácet mzdu v hotovosti. Poměrně masivně se rozvíjí i praxe, že zadlužení rodiče fungují přes dětské konto svého nezletilého dítěte, byť jde o postup právně poněkud diskutabilní. Ohledně postižení účtů půjde tedy hlavně o to, zda si manžel dlužníka včas přesměruje nepostižitelnou část příjmu mimo exekucí zablokovaný účet.

Složitější je to s exekučními srážkami z příjmů. Těm se v zásadě nelze legálně vyhnout a tudíž manželé dlužníků musí počítat s tím, že jim od nového roku zbude jen nezabavitelná část mzdy. „Tak trochu čekám, že v praxi tato novinka povede k dalšímu posílení trendu pobírání části mzdy „na černo" či ke zcela nelegální práci. Nakonec bude na novince tratit státní rozpočet, jelikož z těchto černých příjmů nebudou odváděny daně ani pojistné," komentuje JUDr. Ondřej Načeradský.

Kontakt na autora TZ:
JUDr. Ondřej Načeradský
Tel.: 223 011 642
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.