Skip to main content

Seniorům stále více komplikují život dluhy exekuce

Seniory nejen v Praze, ale i České republice, stále častěji trápí dluhy. Příčinnou problému se ukazuje jejich nedostatečná finanční gramotnost, která se odráží na zvyšujícím se počtu exekucí na důchody. Příčinami a možnostmi, jak seniorů pomoci, se zabývali odborníci na dnešním semináři zaměřeném na oblast prevence zadlužování a zvyšování finanční gramotnosti občanů Prahy, kterou uspořádala ve spolupráci s hl. m. Prahou Asociace občanských poraden.

 O závažnosti životní situace některých seniorů svědčí fakt, že v roce 2006 bylo zaznamenáno v České republice přes 30 000 exekucí na důchody. Ke konci minulého roku už Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 85 028 seniorů, kterým z důvodu nařízené exekuce či insolvence provedla srážky z jejich důchodů. Za první pololetí narostl počet o dalších téměř 3 000 případů.

Mírný nárůst v zadlužování Pražských seniorů zaznamenali i odborníci za Asociace občanských poraden. Oproti loňskému roku, kdy řešili 583 případů exekučního řízení a 405 insolvenčních řízení, registrují navýšení o desítky případů. Za první pololetí letošního to bylo přes 300 exekučních řízení a 215 insolvenčních řízení u seniorů, kteří se v průměru potýkají s dluhy ve výši půl milionu korun. Vzhledem k tomu, že se předlužování seniorů věnují i další organizace, lze usuzovat, že počet starších lidí potýkajících se s dluhy je daleko vyšší. „Uvědomujeme si závažnost tohoto problému, neboť většina seniorů může jen velmi složitě z průměrného důchodu splácet případné dluhy. Navíc, když jim vznikají v takto pokročilém věku a většinou tak, že se snaží pomoci svým blízkým, většinou dětem, které z nejrůznějších příčin nemohou úvěr či půjčku dostat, neboť ji nemohou při svých svých příjmech splácet. Takto vytvořená dluhová spirála je velmi nebezpečná, a pokud se jí podaří zastavit a dluhy splatit, stojí to seniory značné úsilí a nervy. Proto jsem nesmírně rád, že v Praze působí občanské poradny, které se touto problematikou zabývají a těmto lidem pomáhají,“ uvedl radní pro sociální oblast Daniel Hodek, který nad seminářem převzal záštitu.  

Při řešení předluženosti seniorů se navíc ukazuje, že do občanských poraden chodí mnohdy senioři zmatení a vystrašení ze své situace a mnohdy ani neznají svá práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. Podle Hynka Kalvody, z Asociace občanských poraden: „Senioři mnohdy nerozumí informacím obsaženým ve smlouvách, posléze se snaží řešit svou tíživou situaci nevhodně. Často se jim zhoršuje zdravotní stav, jejich děti a vnuci se jim snaží pomoci dluhy snížit. Proto si půjčují také a i oni se dostávají do dluhové spirály.“ 

Na druhou stranu vyhledávají pomoc senioři, kteří se předlužili, aby pomohli finančně svým dětem nebo vnoučatům. „Přestože se většinou senioři zadlužení obávají, jsou často svými blízkými přemluveni, aby si půjčku vzali. Horší je, že v některých případech nezůstane o půjčky jediné. Přestože chápu seniory-rodiče, že chtějí pomoci svým dětem, ale nemělo by to být na úkor exekuce veškerého majetku a přežívání mezi bezdomovci v pražských ulicích,“ dodal radní Hodek s tím, že příčinou zadluženosti seniorů jsou i některé podnikatelské aktivity zaměřené na tuto cílovou skupinu, jako jsme tomu byli svědky u tzv. Šmejdů.

Praha 29. 11. 2017

 

Daniel Hodek – radní hl. m. Prahy (ČSSD)

Mgr. Hynek Kalvoda- předseda výboruAsociace občanských poraden

kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 777 257 568

 

logo mhmp

  AOP