Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním

Partnerský projekt Asociace občanských poraden (AOP) a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP) se zaměřuje na cílovou skupinu - osoby se zdravotním postižením, specificky na ženy s onkologickým onemocněním, kterým nabízí sérii motivačních, poradenských, diagnostických a dalších aktivit vč. rekvalifikace, díky kterým budou moci snáze nalézt uplatnění v podmínkách současného trhu práce.

Nedílnou součástí projektu je zprostředkování zaměstnání pro 20 žen z cílové skupiny.

Aktivity projektu:

1. Motivační a diagnostické aktivity

2. Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího vstupu na trh práce

3. Rekvalifikace

4. Zprostředkování zaměstnání, poradenství při hledání zaměstnání

5. Mentoring, následná zpětná vazba

 

Logo OPZ barevné

Projekt „Podpora zaměstnanosti žen s onkologickým onemocněním“ reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009209 je finacován z Evropského sociálního fondu z operačního programu zaměstnanost.