Skip to main content

Internetová poradna

Níže je uvedený přehled nejčastějších dotazů a odpovědí z internetové poradny:

Občanskoprávní vztahy:

Dodávka díla s údajnými vadami.pdf

Doložení spotřeby výlučného vlastnictví z dědictví.pdf

Ověření podpisu.pdf

Překážky v odkoupení části společné cesty II.pdf

Snaha uplatnit slevu z_ceny stavby staré min. 6 let.pdf

Sousedský spor o plotu.pdf

škoda údajně způsobená obcí.pdf

Změny v nájmu obecního pozemku.pdf

Spoluvlastnictví.pdf

 

Bydlení:

Jednání o návrhu člena SVJ.pdf

Rozpory mezi vlastníkem jednotky a SVJ.pdf

Vyúčtování služeb po roce od skončení nájemní smlouvy.pdf

 

Veřejná správa:

Vyřizování stížnosti na starostu obce.pdf

 

Občanské soudní řízení a jeho alternativy:

Oddlužení dle par. 170_písm. d)ins.zákona.pdf

 

Projekt Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv je financován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR s názvem: Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí