Skip to main content

Občanské poradny pomáhají ženám po rodičovské najít práci

Zaměstnanost žen po mateřské dovolené je v ČR jednou z nejhorších v Evropě. V ČR žije zhruba 45 tisíc žen s malým dítětem, které nemají práci. Pro většinu českých žen obnáší mateřství nutnost opustit na relativně dlouhou dobu pracovní trh, v důsledku čehož čelí ztrátě kontaktu s oborem, zastarání kvalifikace a ve svém důsledku tak zhoršení postavení na trhu práce a s tím související velmi obtížný návrat po mateřské a rodičovské dovolené.

Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama! To je název projektu, který Asociace občanských poraden realizuje v Ústeckém a Moravskoslezském kraji od počátku roku 2017 v rámci Operačního programu Zaměstnanost na podporu rovnosti žen a mužů (z prostředků ESF a ze státního rozpočtu). Projekt je zaměřen na zlepšení postavení ohrožených žen na trhu práce. „Zaměřili jsme se zejména na ženy po mateřské dovolené“, říká Hynek Kalvoda z Asociace OP. Jedná se o 180 žen z Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Jednotlivým ženám byly nejprve identifikovány jejich slabé a silné stránky. Následoval nácvik psaní životopisu, motivačního dopis, jak popsat své silné stránky zaměstnavateli atd. Účastnice se také učily sebeprezentaci při přijímacím pohovoru. Druhá část vstupního bloku se zaměřila na zvýšení právní a finanční gramotnosti. Jak je to s nároky a povinnostmi zaměstnanců i zaměstnavatelů, možnostmi rozvázání pracovní smlouvy u různých typů pracovního poměru atd.

Pracovníci občanských poraden poskytovali jednotlivým žernám dle potřeb též individuální poradenství a ve spolupráci s úřady práce pro ně vyhledávali vhodné pracovní pozice. Díky aktivnímu oslovování zaměstnavatelů již bylo dojednáno pracovní uplatnění pro první účastnice projektu. „Je to právě zprostředkování zaměstnání a poradenství při hledání práce, na které se chceme vedle vzdělávání soustředit v dalších fázích“, uzavírá Kalvoda průběžné hodnocení projektu.

 

Asociace občanských poraden, z.s.

Sabinova 3, Praha 3

Hynek Kalvoda

Tel. +420 777 257 568

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

OP Zaměstnanost

Projekt „Sladit práci a rodinu dá práci - nejsi na to sama! “ reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003273 je financován z Evropského sociálního fondu z operačního programu zaměstnanost.