Vyhodnocení statistických údajů v oblasti bydlení za rok 2009

Následující tabulka vykazuje počty dotazů k problematice bydlení v jednotlivých oblastech.

tabulka