Skip to main content

Zhodnocení uplynulého pololetí

 

Stejně jako minulý rok, i tento Asociace občanských poraden úspěšně, prostřednictvím svých členských občanských poraden, realizuje projekt „Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku".

V rámci tohoto projektu občanské poradny do něj zapojené, poskytují odborné poradenství všem lidem, kteří se na ně obrátí s jakýmkoliv problémem s bydlením. Zájem široké veřejnosti o poradenství v oblasti bydlení je velký. Za uplynulé pololetí poradny navštívilo 3510 lidí s problémy v oblasti bydlení. Nejčastěji se dotazovali na nájemní bydlení - práva povinnosti nájemce a pronajímatele, zánik nájmu (viz graf 2). Poradci také zaznamenali dotazy týkající se nájemného - jeho výše a právo jednostranného zvyšování nájmu pronajímatelem.

graf1

Graf 1 - Dotazy bydlení - 1. pololetí 2010

graf2

Graf 2 - Dotazy týkající se nájemního bydlení - 1. pololetí 2010