Skip to main content

Projekt "Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů"

Záměrem tohoto projektu je posílení a zkvalitnění nabídky služeb pro oběti trestných činů a domácího násilí. Chceme tak obětem usnadnit návrat k běžnému životu, který žily před událostí trestného činu.

Hlavní aktivity projektu jsou:

1. Vyškolení zapojených poradců ve specifikách práce s oběťmi trestných činů a domácího násilí.
2. Poskytování specializovaného poradenství obětem = poskytování chybějících informací o průběhu trestního řízení, právech i možnostech a psychická podpora klientů. Kontakty naleznete zde.
3. Tvorba a distribuce informačních materiálů o problematice a možných řešeních následků trestných činů pro oběti samotné, pro jejich blízké i zaměstnavatele.
4. Pořádání seminářů pro policisty, stát. zástupce, soudce, pracovníky OSPOD, zdravotníky, pedagogy = informování o současné situaci obětí, o jejich problémech a možnostech, jak jim předcházet.
5. Informování široké veřejnosti o problematice obětí trestných činů a domácího násilí, o celkové situaci obětí, o potřebě zvýšení péče o ně a také o tematice sekundární viktimizace.

poradenstvi

Projekt realizuje Asociace občanských poraden ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR od září 2006 do června 2008 v Berouně, Třebíči a Brně. V těchto městech tedy poskytujeme služby v občanské poradně AOP i ve středisku PMS ČR. Výsledkem tohoto pilotního (časově i místně omezeného) projektu by měl být vytvořený a ověřený systém specializovaného komplexního poradenství obětem trestných činů a domácího násilí, který pak budeme moci rozšířit do celé sítě občanských poraden AOP i středisek PMS ČR.