Skip to main content

Aktuální zprávy

Projekt Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů pokračuje. Po úspěchu první - pilotní fáze -, podpořené z operačního programu RLZ, která skončila 30. června 2008, se místa poskytování kvalifikovaného poradenství obětem trestných činů rozšiřují. K 1. srpnu letošního roku se, za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti ČR, k občanským poradnám v Berouně, Brně a Třebíči připojily poradny v Českých Budějovicích, Frýdku - Místku, Mostě, Náchodu, Pardubicích, Rokycanech a Zlíně.

Stěžejní pro úspěšnou realizaci projektu je i nadále úzká kooperace mezi jednotlivými poradnami a místními středisky Probační a mediační služby (PMS). Projekt je naplánován do roku 2012. Od listopadu 2006 do června 2008 poskytli naši poradci ve třech městech specializované poradenství v rámci pilotního projektu celkem 449 obětem trestných činů i domácího násilí, jednalo se celkem o 1522 konzultací s poradci. Nejčastější formou kontaktu byla osobní návštěva klienta v poradně, následují telefonické konzultace a v několika případech forma dopisu, e-mailu.