Skip to main content

Občanské poradenství 2015

Projekt Občanské vzdělávání byl realizován za podprory Magistrátu hl.m. Prahy a probíhal od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. Cílem projektu bylo poskytování  poradenství v 18 právních oblastech prostřednictvím čtyř členských pražských občanských poraden a dvou kontaktních míst, která vznikla díky tomuto projektu.

logo mhmp

Do projektu byla zapojena  občanská poradna Praha 1, Praha 2 SPOLEČNOU CESTOU, Praha 3 REMEDIUM a Praha 12 Proxima Sociale. V rámci projektu vznihla dvě kontaktní místa: kontaktní místo na Praze 17 s adresou Socháňova 27, kde je domovskou poradnou Praha 2 a kontaktní místo poradny Praha 1 sídlící na adrese Veleslavínská 39.

Každá ze čtyř pražských poraden zpracovala 4 kazuistiky na témata: dluhová problematika, pracovněprávní problematika, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, které jsou zde k dispozici ke stažení. Na základě zkušeností s cílovou skupinou zpracovali poradci také monitoring vztahující se k výše uvedené problematice.

Byl pořádám seminář s názvem Finanční gramotnost pražanů“, který se konal 3. prosince 2015 na Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 2). Záštitu nad tímto seminářem převzal náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek, který také konferenci uvedl. Mezi účinkujícími byl například Mgr. Stanislav Skalický, ředitel AOP, který svůj příspěvek zaměřil na vnitřní a vnější příčiny zadlužení a některé možnosti řešení. Ing. Patrik Nacher, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, hovořil o dalších možnostech prevence pomocí internetu. Konferenci zakončil Hynek Kalvoda, předseda ASP, který doporučil několik opatření ke zvýšení finanční gramotnosti Pražanů. Semináře se zúčastnila odborná i široká veřejnost a také studenti střední školy.

Počty dotazů v pražských poradnách v jednotlivých čtvrtletích roku 2015.

bbb

Kazuistiky ke stažení zde: