Skip to main content

Realizace projektu

Tento projekt je realizován ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR za laskavé podpory Ministerstva Spravedlnosti ČR.