Ukončení projektu "Otevřené dveře na trh práce“

V květnu 2014 byl úspěšně ukončen projekt "Otevřené dveře na trh práce“, který realizovala Asociace občanských poraden ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby a Univerzitou Karlovou v Praze, zahraničními partnery byly Skotská asociace občanských poraden a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a jeho cílem bylo zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

Hlavním důvodem pro realizaci projektu byla skutečnost, že znalosti a dovednosti absolventů, které získají během studia, často nesplňují požadavky zaměstnavatelů v sociálně orientovaných službách“, přibližuje důvody pro vznik projektu Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „Smyslem projektu bylo nastavit vzájemnou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli působícími v sociálních službách tak, aby studenti získávali praktické zkušenosti již ve škole a s touto praxí se poté stali pro zaměstnavatele atraktivnější a vyhledávanější.

V rámci projektu byla zpracována metodika zaměstnávání absolventů, která definuje model způsobu spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a poskytovateli pečovatelských služeb. Při tvorbě metodiky byly využity zkušenosti a přístupy ze zahraničí, kde mají pozitivní výsledky ve vybraných sociálních službách. Metodika byla následně pilotně ověřena na celkem 30 osobách v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina, což jsou oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti. Na základě výsledků testování byl vytvořen systém praxí založený především na vzájemném předávání poznatků relevantních organizací a na tutorské podpoře odborníků z praxe. 

Dále byl realizován cyklus seminářů pro vzdělavatele a poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb, kde byly prezentovány výsledky testování v krajích a také příklady dobré praxe vedoucí k podpoře zaměstnávání mladých absolventů. Závěrečná konference zdůraznila význam role pracovníka v sociálních službách a nezbytnost kvalitně vzdělávat absolventy těchto oborů s ohledem na budoucí demografický vývoj a další sociálněekonomické změny ve společnosti.

 

Název projektu: Otevřené dveře na trh práce v oboru sociálních služeb

Realizátor: Asociace občanských poraden

Období realizace: 1. 12. 2012 – 31. 5. 2014

Celkový rozpočet: 3.154.730 Kč

20140430 102051