Skip to main content

Projekt „Otevřené dveře na trh práce“ zahájil pilotní ověřování

Asociace občanských poraden začala v prosinci pilotně ověřovat výstupy projektu "Otevřené dveře na trh práce", který je určený absolventům sociálně orientovanýchškol. Právě čerství absolventi bez praxe patří mezi rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností. Pomoci jim najít uplatnění má také tento projekt, který je spolufinancovaný z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.

Loga Otevřené dveře

Projekt "Otevřené dveře na trh práce" je zaměřený na absolventy v oboru sociálních služeb, jejichž znalosti a dovednosti nabyté během studia často nesplňují aktuální požadavky zaměstnavatelů v sociálně orientovaných službách. Smyslem projektu je na základě přenosu dobré praxe od zahraničních partnerů nastavit vzájemnou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli působícími v sociálních službách tak, aby studenti získávali praktické zkušenosti již ve škole a s touto praxí se poté stali pro zaměstnavatele atraktivnější a vyhledávanější. Českými partnery projektu jsou Česká asociace pečovatelské služby, která sdružuje poskytovatele terénních sociálně-zdravotních služeb a Univerzita Karlova v Praze.

V rámci projektu byla zpracována metodika zaměstnávání absolventů, která definuje model spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a poskytovateli pečovatelských služeb. „Metodika se bude pilotně testovat na celkem 30 osobách v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina“, říká Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: „Nově nastavený systém praxí je založený především na vzájemném předávání poznatků a na tutorské podpoře odborníků z praxe“.

Pilotní testování bude probíhat až do března a jeho závěry budou představeny na konferenci, která se uskuteční v dubnu příštího roku. Kromě výsledků ověření modelu vzájemné spolupráce zde bude prezentován i souhrn konkrétních dovedností, jež by měl mít každý absolvent, který chce uspět v praxi. „Význam role pracovníka v sociálních a pečovatelských službách, s ohledem na stárnutí populace, do budoucna stále poroste. Proto je nezbytné, aby absolventi těchto oborů měli schopnosti, které reagují na aktuální potřeby z praxe,“ doplňuje Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby, která se na pilotním testování aktivně podílí.

Projekt "Otevřené dveře na trh práce" potrvá do května 2014 a z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsou na něj vyčleněny více než 3 miliony korun.