Skip to main content

Kulatý stůl pořádaný v rámci projektu Otevřené dveře

24. června pořádala Asociace občanských poraden mezinárodní Kulatý stůl ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby.

Tento Kulatý stůl byl pořádán v rámci projektu Otevřené dveře a pojednával o problematice zaměstnávání a uplatnění absolventů sociálně orientovaných škol v sociálních službách. Zúčastnilo se přes 20 odborníků jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Pozváni byli také reprezentanti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ze zahraničních hostů svůj příspěvek přednesl pan profesor Milan Schavel z Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Zaměřil se na představení teoretické a praktické přípravy studentů pro vstup na trh práce a jejich zaměstnávání v oboru sociálních služeb na Slovensku. Dalším zahraničním hostem byla paní Kinga Kosakowska ze Skotské asociace občanských poraden, která pohovořila o situaci nezaměstnaných absolventů ve Skotsku.

Z českých odborníků vystoupila Mgr. Sylvie Stretti z Církve československé husitské a Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc., vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty, která představila metody, jak zlepšit teoretické a také praktické dovednosti svých studentů a jak je lépe připravit na budoucí zaměstnání.
Po prezentovaných příspěvcích se rozvinula diskuze, kde se všichni shodli, že absolvent sociálně orientovaných oborů by měl mít takové schopnosti a dovednosti, aby uměl reagovat na aktuální potřeby z praxe.