Skip to main content

Proč zrovna já?

Projekt realizuje Probační a mediační služba ČR ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Doba trvání spolupráce byla stanovena od 1. 10. 2013 do 30. 4. 2015.

Předmětem tohoto projektu, je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Zainteresované poradny poskytují klientům, kteří se na ně obrátí, telefonické a emailové poradenství, základní právní poradenství, psychosociální poradenství a ojediněle dojíždění do domácnosti.  Dále zprostředkovávají kontakty s orgány činnými v trestním řízení, s policií a s psychologem a také rovněž zprostředkovávají doprovod oběti na úřady. Dále poskytují okamžitou pomoc bezprostředně po trestném činu zaměřenou na zdravotní následky a psychické problémy, střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a stabilitu v životě oběti a  řešení dlouhodobých následků traumatu.

V tomto projektu jsou zapojeny občanské poradny:

 • OP Děčín
 • OP Havířov
 • OP Frýdek- Místek
 • OP Most
 • OP Náchod
 • OP Nymburk- Respondeo (Kutná Hora a Mladá Boleslav)
 • OP Opava
 • OP Ostrava- Jekhetane
 • OP Pelhřimov
 • OP Uherské Hradiště
 • OP Zlín- Strop
 • OP Žďár nad Sázavou

A dále:

 • Centrum pro sluchově postižené Ústí nad Labem
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje- Liberec
 • Kostka Krásná Lípa- Rumburk
 • Národní rada osob se zdravotním postižením pro Plzeňský kraj- Plzeň
 • Národní rada osob se zdravotním postižením pro Pardubický kraj- Pardubice
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR KO Vysočina- Jihlava
 • KSK centrum- Karlovy Vary
 • Národní rada osob se zdravotním postižením pro Olomoucký kraj- Olomouc
 • Národní rada osob se zdravotním postižením pro Moravskoslezský kraj- Karviná