Skip to main content

Vzdělávání poradců - bydlení

Projekt bydlení je realizován za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Cílem tohoto projektu je zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, které Asociace občanských poraden sdružuje. Dále je projekt zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých dotazů občanskými poradci.

Školení pro poradce během roku budou probíhat dvě, každé v rozsahu čtyř hodin. Občanští poradci a občanské poradkyně budou během roku dostávat kontinuální právní podporu v rozsáhlejších případech a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství. Během projektu vznikne specializované databáze pro oblast bydlení  jako odborný podklad pro poskytování poradenství. Ta obsáhne vzorové a standardizované odpovědi na nejčastější dotazy na oblast bydlení řešené v občanských poradnách. Tyto databáze často úzce souvisí s řešením komplexních problémů v problematice bydlení a poskytují metodickou podporu při poskytování odborného poradenství.

Občanské poradny i AOP budou svým poradenstvím o právech a povinnostech souvisejících s problematikou bydlení výrazně přispívat občanům také v roce 2016.

mmr cr rgb