Skip to main content

Vzdělávání a podpora poraden v tématu: Bydlení

 

Projektový název: Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení

Cílem tohoto projektu je rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů. Supervize budou nabídnuty všem občanským poradnám v síti AOP a budou pro ně uspořádány v průběhu roku. Projekt je také zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých okruhů dotazů občanskými poradci v oblasti problematiky bydlení (zpracování databáze).

Díky školením a supervizi byla ve značné míře zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům ČR při řešení problémů v oblasti bydlení. Bytová problematika je v poradnách často řešená a v roce 2020 představovala skoro 8% z celkových dotazů.

Občanští poradci a občanské poradkyně dostávali během roku kontinuální právní podporu a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství, což jim pomáhalo při řešení komplikovanějších případů klientů. Důležitým přínosem byla vytvořená databáze, která slouží všem poradcům a přináší jim ucelený přehled častých dotazů v oblasti bytové problematiky. Databáze přispěla ke zlepšení orientace poradců občanských poraden v problematice celé řady otázek, které souvisejí s problematikou bydlení a této problematiky se úzce dotýkají.

V tomto roce jsme zaznamenali od poraden kladné ohlasy na tento projekt a poradci by rádi uvítali pokračování projektu.

Projekt Asociace občanských poraden byl v roce 2020 podpořen finančním příspěvkem Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního programu "Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení – Spolky - 3170000011"

informační leták