Skip to main content

Občanské vzdělávání: SŠ

 

 

Projekt je financovaný z EU z OP Praha – pól růstu ČR. Projekt se věnuje rozvoji občanského vzdělávání na středních školách v Praze. Součástí programu je další vzdělávání pedagogů.

 

Projekt Asociace občanských poraden se zaměřuje na rozvoj občanského vzdělávání na středních školách v Praze. V rámci projektu vznikne a bude implementován komplexní program k posilování občanského vzdělávání a výchovy k demokracii a výchovy k občanství, který se zaměřuje přímo na rozvoj kompetencí studentů převážně 3. ročníků středních škol v Praze. Součástí programu bude i další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na moderní metody výuky dětí a žáků v oblasti občanských kompetencí.

https://www.obcanskeporadny.cz/images/stories/logolink-OP-PPR.jpg" alt="logolink-OP-PPR" width="588" height="94" style="vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; box-sizing: border-box; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">

Projekt „Občanské vzdělávání“,  reg.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000314  je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů z operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Projekt bude realizován skrze 4 klíčové aktivity:

  1. Tvorba komplexního vzdělávacího programu
  2. Realizace vzdělávacího programu pro studenty
  3. Realizace vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky
  4. Evaluace