Skip to main content

Obrana seniorů proti manipulaci, šikaně a týrání

Manipulace v mezilidských vztazích, šikana a týrání jsou velice citlivá témata, zvláště týká-li se to seniorů. Podle statistik a průzkumů každý pátý starší člověk zažívá týrání, za kterým stojí jednak nedostatečná úcta, ztráta respektu, špatné mezilidské vztahy a jednak honba za majetkem. Senioři se často stydí přiznat si manipulaci, šikanu nebo týrání z důvodu, že se mnohdy jedná o rodinné příslušníky. Často se proto domnívají, že se nemohou bránit či dokonce se ani nechtějí bránit.  Vzhledem k tomu, že se případy tohoto typu jednání stále více ve společnosti množí, je důležitá osvěta a informovanost v této oblasti.

Cílem projektu je podpořit seniory žijící na území hlavního města Prahy v oblasti obrany proti manipulaci v mezilidských vztazích, týrání a šikaně. Zvláště ohroženou skupinou seniorů jsou ti, kteří se v důsledku rychlých změn životního stylu nebo svého zdravotního stavu stávají závislými na pomoci svého okolí. Jedná se o osoby, které žijí většinou osaměle nebo v ústavní péči. Během projektu je realizována řada seminářů zaměřená na tato témata:

  • vysvětlení základních pojmů (jako je manipulace, manipulátor, oběť, týrání, domácí násilí, šikana), charakteristika manipulátora a jak ho rozpoznat, identifikace manipulace, manipulační techniky a mezilidské vztahy, kde se může senior setkat s manipulací a týráním (rodina, sousedé, sociální pracovníci, pracovníci v domovech důchodců, u lékaře, v nemocničních zařízeních, pracovníci na úřadech, dobrovolníci apod.). 

 

 KE STAŽENÍ:

 

Projekt je financován v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2021