Skip to main content

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení- 2021

Cílem tohoto projektu je rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů. Supervize budou nabídnuty všem občanským poradnám v síti AOP a budou pro ně uspořádány v průběhu roku. Projekt je také zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých okruhů dotazů občanskými poradci v oblasti problematiky bydlení (zpracování databáze).

Díky školením a supervizi byla ve značné míře zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům ČR při řešení problémů v oblasti bydlení. Bytová problematika je v poradnách často řešená a v roce 2020 představovala skoro 8% z celkových dotazů.

Občanští poradci a občanské poradkyně dostávali během roku kontinuální právní podporu a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství, což jim pomáhalo při řešení komplikovanějších případů klientů.

Důležitým přínosem byla rozšířená databáze, která slouží všem poradcům jako odborný podklad pro poskytování poradenství.a přináší jim ucelený přehled častých dotazů v oblasti bytové problematiky. Databáze přispěla ke zlepšení orientace poradců občanských poraden v problematice celé řady otázek, které souvisejí s problematikou bydlení a této problematiky se úzce dotýkají. Databázi si lze stáhnout ZDE

.V rámci projektu byl vytvořen leták, který se věnuje družstevnímu bydlení a uzavření manželství. Leták je ke stažení zde: LETÁK

 

 Projekt Asociace občanských poraden byl v roce 2021 podpořen finančním příspěvkem Ministerstva pro místní rozvoj.

 

mpmr