Skip to main content

Zvyšování odborné kvalifikace poradců a podpora občanského poradenství s důrazem na problematiku bydlení-2019

Cílem tohoto projektu je rozšiřování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách sdružených v AOP prostřednictvím odborných seminářů a supervizních workshopů. Supervize jsou nabídnuty všem občanským poradnám v síti AOP a jsou pro ně uspořádány v průběhu roku. Projekt je také zaměřen na zajišťování metodické podpory pro proces poradenství a právní podpory při řešení některých okruhů dotazů občanskými poradci v oblasti problematiky bydlení (zpracování databáze).

Díky školením a supervizi je ve značné míře zvýšena odborná kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky v občanských poradnách, kteří svým poradenstvím pomáhají občanům ČR při řešení problémů v oblasti bydlení. Bytová problematika je v poradnách často řešená a v představuje skoro 8% z celkových dotazů.

Občanští poradci a občanské poradkyně dostávají během roku kontinuální právní podporu a supervizi obsahové části poskytovaného poradenství, což jim pomáhalo při řešení komplikovanějších případů klientů.

Důležitým přínosem je rozšířená databáze, která slouží všem poradcům jako odborný podklad pro poskytování poradenství.a přináší jim ucelený přehled častých dotazů v oblasti bytové problematiky. Databáze přispěla ke zlepšení orientace poradců občanských poraden v problematice celé řady otázek, které souvisejí s problematikou bydlení a této problematiky se úzce dotýkají.

Datum realizace: 1.1.2019- 31.12.2019

 

Leták ke stažení: ZDE

Databáze pro poskytování poradenství v oblasti bydlení: ZDE

 

mpmr

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.