Skip to main content

Databáze nejčastěji řešených problematik v oblasti bydlení

V průběhu projektu byla vytvořena databáze pro oblast bydlení, která slouží jako odborný podklad pro poskytování poradenství. Databáze je rozdělená do 21 kapitol (149 stran) a obsahuje  vzorové a standardizované odpovědi na nejčastější problematiku v oblasti bydlení řešené v občanských poradnách.

 Dababáze_ke_stažení